Eenvoud = complexiteit overwinnen.
Think it simple.

Complexiteit vertraagt voortgang.
Think it simple.

Complexiteit is de vijand van actie.
Think it simple.

Vergeet wat je niet nodig hebt.
Think it simple.

Iedereen kan alles ingewikkeld maken.
Think it simple.

Complexiteit is duur.
Think it simple.

Zorg voor focus in je marketing.
Think it simple.

Dingen moeilijker maken is vrij simpel.
Dingen simpeler maken is daarentegen vrij moeilijk.
Think it simple.

Omarm complexiteit, maar vereenvoudig.
Think it simple.

Marketing complexiteit in 2020. Trend of cultuur?

Door: Shaun Northrop

Dit jaar werd gedomineerd door de wereldwijde Covid19-pandemie. Tegelijkertijd met het tragische verlies van mensenlevens en de aanhoudende financiële chaos die overal ter wereld toenam, is er een soort algemeen gevoel ontstaan dat men dingen niet meer (eenvoudig) begrijpt. Afgezien van de 1,5 meter afstand en de basisregels voor hygiëne, hebben de regels rond retail en winkels, buitenvergaderingen, reizen en het aantal acceptabele bijeenkomsten ons allemaal in de war gebracht. Zelfs de nieuwe routekaart roept veel vragen op en kan verschillend geïnterpreteerd worden. Eenvoud en helder denken zijn vervangen door paniek en verwarring. En als er iets is waar mensen een hekel aan hebben is het onduidelijkheid en verwarring. Helderheid en een duidelijke richting. Dát is wat ze zoeken. En dat is nou precies iets wat we al jaren doen.

Onderzoek
Uit onderzoek van het Marketing Forum in samenwerking met de Future Foundation blijkt dat een overweldigende meerderheid van de ondervraagde marketeers (92&) een duidelijke trend laat zien dat marketing gecompliceerder is geworden – als gevolg van de complexiteit van hun eigen bedrijfsstructuur.

Financiële druk wordt daarnaast ook gezien als een probleem voor marketeers. Het is misschien niet verrassend dat hoe groter het budget van een marketeer is, hoe kleiner de kans dat hij het ermee eens is dat marketing ingewikkelder is dan vroeger.

Uit een recent onderzoek blijkt dat 22% van de de marketeers met een budget van 1 miljoen of meer het erover eens is dat dit het geval is, tegen 34% bij een besteding onder dat niveau. Het is een trend die zich zal doorzetten in 2021.
Vooral dit jaar heeft er financieel roet in het eten gegooid wat betreft budgetten, marketinguitgaven en het terugdringen van nieuwe productintroducties. Tel daarbij een bestaande cultuur van complexiteit op en het laat zich raden: marketeers hebben een probleem.

Marketeers zijn zich er terdege van bewust dat ze een belangrijke rol spelen bij het ingewikkeld en complex maken van het leven van de consument. Maar liefst 71% van hen gelooft dat ze bijdragen aan de complexiteit van het leven van de consument en 78% is het ermee eens dat marketeers de dingen vaak te ingewikkeld maken.

De constante behoefte aan innovatie levert daarbij ook een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Volgens 46% van de marketeers zet dit hun baan zelfs onder druk. Uit het onderzoek blijkt bovendien ook dat er een groeiend gevoel bestaat dat innovatie de consument niet altijd iets nieuws of anders biedt. Dit wordt ondersteund door het ongemakkelijke idee dat branding vaak wordt gebruikt om gelijkenis te verbergen, in plaats van om verschillen te verwoorden. Echter, nieuwe, complexe technologie moet zonder complexiteit worden gecommuniceerd.

Waar het voor marketeers op neerkomt en wat zij zich moeten realiseren, is dat hun publiek niet de productmanager is. De boodschap moet op een eenvoudige, gerichte manier een voordeel uitdrukken. En daar ligt het probleem. Iets eenvoudigs maken is niet eenvoudig. Zeker niet in sommige bedrijfsculturen waar een ongegronde macht bij de productafdelingen ligt.

De huidige COVID-19-pandemie maakt het er niet eenvoudiger op. Afgezien van complexiteit in marketing zelf, verschuift het organiseren van het hele marketingproces naar complexiteit als een natuurlijke reactie.

Precies hier speelt eenvoudig denken een sleutelrol. Het vermogen om door verwarrende informatie heen te prikken, deze te ontrafelen en de briefing van productmanagers overzichtelijker te maken is altijd een uitdaging geweest. Zeker in grotere organisaties. Hiërarchie, interne politiek en simpelweg tijdsdruk en uitdagende planningen en deadlines zorgen ervoor dat marketeers vaak een frisse blik op het probleem nodig hebben.

Iets eenvoudig maken is niet eenvoudig
Als een merk stress niet oplost of vermindert op welke manier dan ook, draagt ​​het er waarschijnlijk aan bij. Respondenten van het eerdergenoemde onderzoek zijn van mening dat sommige bedrijven het op dit moment toch al goed doen: Tesco kreeg de meeste lof, gevolgd door Orange, Virgin, First Direct en EasyJet. Een ander interessant voorbeeld is Ronseal, dat door marketeers wordt gezien als een merk dat duidelijkheid en precisie bereikt door de eenvoud van marketing.

Geldig marktonderzoek is essentieel om dit te laten werken, en marketeers realiseren zich dat standaard marktonderzoek niet langer voldoende is om de behoeften van de consument te begrijpen. Meer dan tweederde van de ondervraagden was het ermee eens dat er meer behoefte is aan meer innovatief onderzoek, hoewel slechts 20% van mening was dat ze dergelijk onderzoek al deden. Er bestaat natuurlijk een gevaar dat complexe onderzoekstechnieken alleen maar tot meer verwarring leiden, dus marketeers zullen onderzoek echt moeten gebruiken om eenvoudige en zinvolle oplossingen te ontwikkelen.

Daar schreven we eerder dit blog al over.

Het begrijpen van de moeilijkheden waarmee consumenten worden geconfronteerd als gevolg van de toenemende complexiteit van leven, werk en vrije tijd vormt niet alleen een grote uitdaging voor marketeers, maar biedt ook enorme kansen. Terwijl de verwachtingen, ambities en angsten blijven stijgen, zullen juist die bedrijven die de juiste balans tussen moderne marketing en het compliceerde leven van consumenten weten te vinden, het meest succesvol zijn. Toe aan een heldere blik en het vereenvoudigden van de complexiteit van jouw business? Neem dan contact met ons op. Zo simpel kan het zijn.

Think it simple
Bij Bovil hebben we altijd deze manier van denken toegepast op ons werk. Door te zorgen voor meer duidelijkheid, focus en eenvoud bij de marketingcommunicatie-uitdagingen van onze klanten. Het is een belangrijk onderdeel van ons succes geweest en heeft ons onderscheiden van de ‘hype’ van andere bureaus. Hoe dat tot stand is gekomen?
Zoals de meeste dingen werd het uit noodzaak geboren. Wanneer we een complexe marketingopdracht of positioneringsuitdaging kregen, ging deze vaak gepaard met achtergrondinformatie, onderzoek, gegevens en een flinke dosis productmanager-wensen.

Wat vaak (bijna altijd) ontbrak waren duidelijke, goed onderzochte inzichten en een duidelijk idee van wat essentieel is. Dus, onze eerste stap was altijd denken. Hoe pakken we dit aan? Hoe ontrafelen we deze grote hoeveelheid informatie? En hoe brengen we dat terug naar eenvoud, waarmee we efficiënt aan de slag kunnen? Het resultaat van die filosofie is ‘Think it simple’. Een duidelijke, ietwat vervreemdende boodschap. Maar het geeft wel focus en duidelijkheid. Met als bijkomend voordeel dat zaken efficiënter worden.

Er wordt minder tijd verspild, wat betekent dat er minder budget wordt verspild. Win-win dus.

Het is een principe dat effectief is gebleken voor enkele van de grootste merken. Het is iets waar we trots op zijn. En het is iets dat we blijven verfijnen tot een model dat kan werken in elk bedrijf, B2B of B2C, technologie of service, voor fast moving consumer goods en bij nieuwe productintroducties. Ervaar het zelf. Ook jij zult er enthousiast van worden.